Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Využití odpadu ze zdravotnických zařízení při pyrolýze CZ.01.01.01/05/23_009/0002060

Cílem projektu je analýza přeměny vstupní vsádky (medicínského odpadu) na plynnou, kapalnou a pevnou látku, včětně posouzení ekonomiky procesu a jeho dílčích výstupů.

Systémové polystyrenové desky pro podlahové topení Top

Podlahové vytápění poskytuje tepelnou pohodu, ideální rozložení teplot. Omezuje cirkulaci vzduchu v místnosti a víření prachu. Umožňuje rozmístění nábytku v interiéru bez omezení radiátory. Přináší úspory energie ve srovnání s klasickým vytápěním ve výši cca 15 %

Jedním ze základních komponentů podlahového vytápění je systémová polystyrenová deska plnící zároveň funkci tepelné izolace podlahy a úchytů pro instalaci tepelného vodiče v požadovaných, pevně vymezených roztečích. Po zalití betonem zaručuje předávání tepla podlaze celým povrchem tepelného vodiče.

Snadnou montáž a kvalitní fixaci trubek zabezpečuje vhodná kombinace výšky, rozteče a pevnosti montážních výstupků. Soudržnost desek při montáži zaručuje zámkové spojení.

Rozměry systémové desky

Základna desky 900 x 750 x 30 mm
Celková výška desky 57 mm
Rozměry válcových úchytů - průměr 60 mm
                                        - výška 27 mm
                                        - rozteč horizontální 150 mm
                                        - rozteč diagonální 108 mm
Výška výstupků pro uložení tepelného vodiče 5 mm
Použitelný průměr tepelného vodiče 17 - 20 mm
Strany desek jsou opatřeny zámkem o síle 20 mm
Vypočítaný tepelný odpor základny desky 0,91 m2.KW-1

Materiál EPS 200

Vlastnosti materiálů

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch