Fyzikálně mechanické vlastnosti lisovaného (tvrzeného) pěnového polystyrenu TERMAX deklarované podle ČSN EN 13 163

  EPS 200
Objemová hmotnost 27 kg.m-3
Součinitel tepelné vodivosti 90/90 0,033 Wm-1K-1
Tepelný odpor při tloušťce 100 mm R 90/90 3,03 m2KW-1
Délka L1 ± 3 mm
Šířka W1 ± 3 mm
Tloušťka T1 ± 2 mm
Pravoúhlost S2 ± 2 mm
Rovinnost P4 ± 5 mm
Rozměrová stabilita za normálních podmínek DS(N)2 ± 0,2%
Rozměrová stabilita při 70°C DS(70)2
Pevnost v ohybu BS350 - 394 kPA
Třída reakce na oheň E
Napětí v tlaku při 10 % stlačení CS(10) 200 - 205 kPa
Nasákavost max. 1,45 %
ES Certifikát shody TZUS č. 102-CPD-020012478
Protokol PAVUS č. PK1-01-04-031-C-0
Certifikát TZUS č. 020-010190