Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.

Polystyrenová drť Rondo

RONDO je kondiciovaná drť peněného polystyrenu určená jako přísada pro výrobu lehčeného polystyrenbetonu, nebo samostatně, jako zásypový materiál.

je kondiciovaná drť peněného polystyrenu určená jako přísada pro výrobu lehčeného polystyrenbetonu, nebo samostatně, jako zásypový materiál.

Kondiciování spočívá v:

Vlastnosti RONDA:

rozdělení polystyrenu Kuličky pěněného polystyrenu o průměru 3 až 6 mm, sypné hmotnosti cca 16,5 kg /m3, součinitel tepelné vodivosti kuliček pouze 0,033 W/mK, nasákavosti do 20 %, prašnosti do 5 % obsahu, objemově stálé.manipulace a dávkovatelnosti

Výhody proti ostatním vylehčujícím a termoizolačním přísadám do betonu jsou:

RONDO (polystyrenbeton) je vhodné použít všude, kde je třeba:

Technologický postup míchání polystyrenbetonu s plnidlem RONDO

Přesně odvážení množství písku a cementu promísíme v míchačce. Poté buď vysypeme do domíchávače nebo přímo přidáme dávku plnidla RONDO a promícháme po dobu cca 5 minut. Po spojení směsi přidáme potřebné množství vody s plastifikátorem a domícháváme cca 15 min.

Betonová směs se dá použít jako zavlhlá – doprava foukáním Mixokretem, nebo tekutá k zalévání doprava šroubovou pumpou. Zvolené konzistenci je nutno přizpůsobit dávku vody.

Ověřeno zkušebnou firmy Českobudějovické Pozemní Stavby, Protokol č . 10/03

Prohlášení o shodě

drť Rondo

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch