Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Izolační desky EPS

Nejpoužívanější tloušťky EPS desek TERMAX ( 50, 60, 60 Z, 80, 100 mm ) vyrábíme tvarovkovým způsobem jako lisované originály. To přináší vyšší kvalitativní a užitné vlastnosti než mají desky řezané z bloku. Ostatní rozměry ( tl. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 70, 90 mm ) jsou dořezávané podle požadavků zákazníků z těchto lisovaných desek:

Možnosti použití lisovaných desek TERMAX z expandovaného polystyrenu:

Klasická lisovaná deska s plně uzavřenou strukturou

Rozměry desek v mm:

900 x 1000 x 10

100 1000 x 1000 x 60

Lisovaná deska v provedení se zámkem po celém obvodu

Rozměry desek v mm:

980 x 980 x 60

Materiál EPS 100, EPS 150, EPS 200

Vlastnosti materiálů

Prohlášení o shodě

EPS 100, EPS 150, EPS 200

Označení ce, štítek, návod

EPS 100, EPS 150, EPS 200

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch