Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Tvarovky Termax

Tvarovky TERMAX jsou vyráběny z pěnového expandovaného polystyrenu. Jedná se o různé obaly, výplně, fixační prvky, polotovary a finální výrobky požadovaného tvaru. Jejich výroba je založena na principu výroby vstřikovacího lisu za podpory systému „VACUTRANS“.

Předností těchto produktů je zejména:

Možnosti použití tvarovek TERMAX z pěnového polystyrenu:

Ukázky možností použití

Materiál EPS 150, EPS 200 dle přání zákazníka

Varianty polystyrenu, Vlastnosti materiálů

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch