Fyzikálně mechanické vlastnosti lisovaného (tvrzeného) pěnového polystyrenu TERMAX deklarované podle ČSN EN 13 163

  EPS 100 EPS 150 EPS 200
Objemová hmotnost 18 kg.m-3 23 kg.m-3 27 kg.m-3
Součinitel tepelné vodivosti 90/90 0,035 Wm-1K-1 0,034 Wm-1K-1 0,033 Wm-1K-1
Tepelný odpor při tloušťce 100 mm R 90/90 2,86 m2KW-1 2,94 m2KW-1 3,03 m2KW-1
Délka L2 ± 1 mm L1 ± 2 mm L1 ± 3 mm
Šířka W2 ± 1 mm W2 ± 2 mm W1 ± 3 mm
Tloušťka T2 ± 0,3 mm T2 ± 0,56 mm T1 ± 2 mm
Pravoúhlost S2 ± 2 mm S2 ± 2 mm S2 ± 2 mm
Rovinnost P4 ± 1 mm P4 ± 2 mm P4 ± 5 mm
Rozměrová stabilita za normálních podmínek DS(N)2 ± 0,2% DS(N)2 ± 0,2% DS(N)2 ± 0,2%
Rozměrová stabilita při 70°C DS(70)1 DS(70)1 DS(70)2
Pevnost v ohybu BS250 - 266 kPA BS250 - 330 kPA BS350 - 394 kPA
Třída reakce na oheň E E E
Napětí v tlaku při 10 % stlačení CS(10) 100 – 105 kPa CS(10) 150 - 188 kPa CS(10) 200 - 205 kPa
Nasákavost max. 1,45 % max. 1,45 % max. 1,45 %
ES Certifikát shody TZUS č. 1020-CPD-020015198 102-CPD-020014717 102-CPD-020012478
Protokol PAVUS č. PK1-01-04-029-C-0 PK1-01-04-030-C-0 PK1-01-04-031-C-0
Certifikát TZUS č. 020-010040 020-010044 020-010190