Příklady složení a vlastností polystyrenbetonu s plnidlem RONDO

Složení I. II. III. IV. V. VI. VII.
RONDO m3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9
Cement Portland IR 42,5 Radotín kg 130 220 280 300 280 400 280
Písek (kamenivo ) kg 30 70 120 230 330 320 520
Voda L 75 90 140 150 130 150 140
Addiment BV1, P1 L 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1,3 0,8
Pevnost v tlaku polystyrenbetonu Mpa 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1
Objem. hmotnost polystyrenbetonu kg/m3 200 350 500 600 700 800 900
Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivostiWm - 1K - 1 0,0457 0,0641 0,0826 0,0949 0,1072 0,1195 0,1867
Zkoušeno Laboratořemi TZÚS protokoly č. A-020-010346 až 010348
Zkušebnou firmy Českobudějovické Pozemní Stavby, protokol č. 10/03