Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Využití odpadu ze zdravotnických zařízení při pyrolýze CZ.01.01.01/05/23_009/0002060

Cílem projektu je analýza přeměny vstupní vsádky (medicínského odpadu) na plynnou, kapalnou a pevnou látku, včětně posouzení ekonomiky procesu a jeho dílčích výstupů.

Vítá Vás společnost Termax

Společnost TERMAX byla založena v roce 1995 a jako držitel ochranné známky Dehtochema navázala na dlouholetou tradici výroby polystyrenu. Od roku 2001 je moderní technologie výroby přemístěna do nového výrobního areálu, který garantuje logistické, ekonomické a ekologické požadavky výroby včetně zpracování a následného využití polystyrenových odpadů.

Jsme přesvědčeni, že způsob a kvalita výroby expandovaného polystyrenu tvarovkovým způsobem ( tj. individuální lisování ve formách ) vyhoví potřebám každého průmyslového odvětví.

Společnost získala Certifikát QMS č. 656/2003 - shoda systému managementu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, který v pravidelných dozorových auditech úspěšně obhajuje.

Cílem těchto www stránek je podat ucelený přehled o našich produktech a službách, ukázat nové možnosti a přispět tak k Vaší plné spokojenosti.

Poradenství a zákaznický servis je pro nás samozřejmostí.

Podrobnější informace rádi poskytneme na naší adrese.

Děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto katalogu a těšíme se na vzájemnou úspěšnou spolupráci.

TERMAX team

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch