Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Využití odpadu ze zdravotnických zařízení při pyrolýze CZ.01.01.01/05/23_009/0002060

Cílem projektu je analýza přeměny vstupní vsádky (medicínského odpadu) na plynnou, kapalnou a pevnou látku, včětně posouzení ekonomiky procesu a jeho dílčích výstupů.

Termax - specialista na podlahový polystyren

Společnost TERMAX byla založena v roce 1995 a jako držitel ochranné známky Dehtochema navázala na dlouholetou tradici výroby polystyrenu. Od roku 2001 je moderní technologie výroby přemístěna do nového výrobního areálu, který garantuje logistické, ekonomické a ekologické požadavky výroby včetně zpracování a následného využití polystyrenových odpadů.

Polystyren - základní informace

Podlahový polystyren

Začátky polystyrenu se datují k roku 1839, první článek složil německý lékárník Eduard Simonom. Trvalo ale ještě téměř sto let než byl vyroben vůbec první polystyren a to firmou IG Farben roku 1931.

Vlastnosti:

Polystyren je průhledný, tvrdý a křehký plast. Je odolný vůči minerálním kyselinám, zásadám a většině vodných roztoků. Není odolný organickým sloučeninám, jako je benzin a podobné látky. Polystyren je hořlavá látka, hoří žlutým kouřovým plamenem.

Pěnový polystyren

Pěnový polystyren, tj. finální produkt, není tak odolný jako klasický polystyren, ale vyznačuje se nízkou tepelnou vodivostí.

Druhy polystyrenu

Jsou dva druhy polystyrenu, které se používají do podlah a to EPS, dříve označován jako PSB, dnes také chybně označována jako PPS. Jedná se o expandovaný pěnový polystyren- EPS a XPS – extrudovaný polystyren.

Běžněji používanějším je EPS a to z důvodu nižší pořicovací ceny. EPS se vyrábí v několika pevnostních jiných variantách. Ty pevnostní jsou: 50,70,100,150,200 (Z,F,S). Označení číselné udává pevnost materiálu v tlaku např. EPS 70Z (CS(10) 70 kPa), označení Z znamená že pro výrobu polystyrenu je použité určité množství reciklátu a odchylky od požadovaných hodnot nejsou tak přísné jako u značení S u kterého se pro výrobu recikláty nepoužívají . Označení polystyrenu F kem zase znamená že polystyren je určen pro zateplení pláště budov. EPS se také vyrábí v provedení kročejové izolace, kdy je polystyren podroben „elastifikaci“. Výrobek se stlačí a naruší se tak spoje, tím je pružnější a lépe tlumí kročejový hluk.

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren snese oproti expandovanému pěnovému polystyrenu větší zatížení, vyrábí se v těchto pevnostních variantách: XPS 300, XPS 500 a XPS 700. Díky uzavřené struktuře je tento materiál minimálně nasákaví (udává se 1%).

U extrudovaného polystyrenu ale neplatí to co u expandovaného pěnového polystyrenu a to že tepelný odpor roste spolu s objemovou hmotností skoro lineárně. Díky jiné technologii výrobnímu procesu a struktuře materiálu je, co se týče izolačních vlastností, extrudovaný polystyren +- na stejných číslech jako expandovaný pěnový polystyren (EPS 200 S).

Extrudovaný polystyren se v podlahách používá tam kde se očekává velké zatížení anebo kde hrozí vlhkost. V tom prvním případě jsou to např. garáže a v tom druhém případě např. po obvodě spodních pater, sklepů apod. Tento problém by sice měla řešit hydroizolace a ne extrudovaný polystyren, ale děje se tak. Extrudovaný polystyrén je díky svým vlastnostem spíše vhodný k izolovaní vnějších ploch pod zeminou anebo v její těsné blízkosti, v interiéru ho lze nahradit kvalitnějším tepleným izolantem za menší pořizovací částky.

Jako tepelený izolant se ale v poslední době čím dál víc používá tzv. šedý polystyren. Jedná se expandovaný pěnový polystyren, v kterém jsou uhlíkové nanočástice (grafit). Tato technologie výrazně zvýšila teplený odpor jinak průměrného polystyrenu. Díky svým vlastnostem pak šedý „grafitový“ expandovaný polystyren nabízí v poměru Teplený odpor vs. Cena výborný poměr.

Jsme přesvědčeni, že způsob a kvalita výroby expandovaného polystyrenu tvarovkovým způsobem ( tj. individuální lisování ve formách ) vyhoví potřebám každého průmyslového odvětví.

Společnost získala Certifikát QMS č. 656/2003 - shoda systému managementu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, který v pravidelných dozorových auditech úspěšně obhajuje.

Cílem těchto www stránek je podat ucelený přehled o našich produktech a službách, ukázat nové možnosti a přispět tak k Vaší plné spokojenosti.

Poradenství a zákaznický servis je pro nás samozřejmostí.

Podrobnější informace rádi poskytneme na naší adrese.

Děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto katalogu a těšíme se na vzájemnou úspěšnou spolupráci.

TERMAX team

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch