Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekt

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Kontakty - Německo

 

Termax, s.r.o. . - pobočka Frankfurt

Kontaktní kancelář:

Dipl. Ing. Valentin Illes

Spohrstraße 43

603 18 Frankfurt

 

telefon: +490 695 932 91

fax: +490 695 932 91

email: villes@web.de

Kde nás najdete

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch