Fyzikálně mechanické vlastnosti lisovaného (tvrzeného) pěnového polystyrenu TERMAX deklarované podle ČSN EN 13 163

  EPS 100
Objemová hmotnost 18 kg.m-3
Součinitel tepelné vodivosti 90/90 0,035 Wm-1K-1
Tepelný odpor při tloušťce 100 mm R 90/90 2,86 m2KW-1
Délka L2 ± 1 mm
Šířka W2 ± 1 mm
Tloušťka T2 ± 0,3 mm
Pravoúhlost S2 ± 2 mm
Rovinnost P4 ± 1 mm
Rozměrová stabilita za normálních podmínek DS(N)2 ± 0,2%
Rozměrová stabilita při 70°C DS(70)1
Pevnost v ohybu BS250 - 266 kPA
Třída reakce na oheň E
Napětí v tlaku při 10 % stlačení CS(10) 100 – 105 kPa
Nasákavost max. 1,45 %
ES Certifikát shody TZUS č. 1020-CPD-020015198
Protokol PAVUS č. PK1-01-04-029-C-0
Certifikát TZUS č. 020-010040